• Vergi denetimi
 • Finans denetimi
 • Bağımsız denetim
 • Zorunlu denetim

Vergi Denetimi

Vergi denetimi kapsamında yapılacak olan hizmetler şunlardır; denetlenecek firmanın vergilendirme sisteminin yürürlükte olan Vergi Kanunu’na uyup uymamasını kontrol etmek, ayrıca yüksek riski taşıyan işlemleri belirlemek ve ödenecek olan vergileri doğru bir şekilde hesaplamak.

 

Gürcistan piyasasında faaliyet gösteren, ticaret ve işletmecilik yapan firmaların finans kaynaklarının çoğu, önemli bir kısmı, denetleme süresince ortaya çıkan yanlışlıklarından dolayı oluşan ceza ve günlük gecikme cezasını kapatmak için kullanılır ve bunların sebepleri genellikle söz konusu faaliyetlerin zorunluğu, firmalarda kadroların yeteri kadar vasıflı/kaliteli olmadığı, ayrıca kontrol mekanizmaların olmadığı ve diğer sebepleridir.

Vergi denetimi yaptırdığınız sonucunda, firmanızın finans riskleri minimuma düşecek, ayrıca ilerideki dönemlerde yapılacak olan vergilendirme sistemi ile ilgili bilgi almış olacaksınız ve vergilendirme sistemleri ilgili alınacak olan kararlardan en iyisini ve doğrusunu seçmenizden dolayı gelecekteki finanslarınızı tasarruf etmiş olacaksınız.

 

Finans Denetimi
Finans denetiminin amacı; finans kayıtları raporlaması ile ilgili bilgilendirildiği tahmini müşterilerin örneğin; yatırımcılar, hisse senedi sahibileri, ortaklar, küçük kredileri veren kurum ve kuruluşlarının güvenlerini kazanmaktır. Söz konusu amaca, finans raporlamasının dürüstçe ve tüm önemli yönleri dikkate alınarak sunulduğu hakkında denetçi tarafından kendi görüşlerinin ifade etmekle ulaşılacaktır.

 

Finans raporlamasını sunmak herhangi bir firmanın/gerçek kişinin finans durumu, faaliyetleriyle ilişkin finans sonuçları ve finans kaynakları ile ilgili bilgi verilmesinden ibaret etmekte olup aşağıdaki bilgilerleri kapsar. Bunla:

 • Mizan/Bilanço
 • Gelir-gider tablosu
 • Öz sermayesi ile ilgili değişikliği hakkında raporlaması
 • Para hareketi
 • Açıklamalı notlar

Denetim için gerekli olan belgelerinden araştırdığımız bilgilere göre aldığımız sonuçlarından dolayı biz yaptığınız finans raporlamanızla ilişkin görüşlerimizin oluşmasını gerçekleştirerek tarafınıza bağımsız bir denetim raporumuzu sunacağız.

 

Auditservice aşağıda yer alan denetim hizmetleri tarafınıza sunmaktadır:

 • Finans raporlaması ile ilgili denetim
 • Tespit edilmiş olan işlemler
 • Finans raporlama unsurlarının denetimi
 • Diğer hizmetler

 

Bağımsız denetim/zorunlu denetim
Denetim bağımsız olarak veya zorunlu bir şekilde yapılabilir.
Zorunlu denetim aşağıdaki kişiler/tüzel kişiler tarafından yapılır. Bunlar;

 • Gürcistan Merkezi Milli Bankası’na bağlı ve gözetmesine tabi olan tüzel kişiler ayrıca; Sigorta Şirketleri, Ticari Bankalar, Küçük Borçları Veren Finans Kurum ve Kuruluşlar, Yatırımıcı Enstitüsü’ler ve sair her yıl denetim yapmak zoruluğu olan Kurumlar.
 • Gürcistan Hükümeti tarafından belirlenmiş olan kriterleri/hususları karşılayan Şirketler/Kurumlar.
 • Gürcistan Vergi Kanunu/Mevzuatı uyarınca belirtilmiş olan diğer durumlarda.

Bağımsız denetim, Gürcistan Vergi Kanunu/Mevzuatı ile belirtilen diğer durumlarda veya Şirket Müdürlüğü/Yönetimi kararıyla yapılır.

 

Muhasebe Hizmetleri
‘’Auditservice’’ LTD Şti‘nin esas ve en öncelik hizmetlerden biri muhasebe hizmetleridir. Şirketimizce VIP müşterilere hizmet verme sistemi uygulanır. Bu sisteme göre; ‘’Auditservice’’ firması tarafından muhasebe hizmeti müşterinin faaliyet gösterildiği veya idare edildiği yerinde verilir.

 

Muhasebe hizmeti ayrıca; müşterinin faaliyet gösterildiği yerinde değil, uzaktan ’’Auditservice’’ ofisinden verilir.
Vergi mükellefi olan müşterilerimiz tarafından muhasebe kayıtları Uluslararası Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunu’nun talepleri uyarınca yapılmakta olup ayrıca yapılan muhasebe kayıtlarının devamlı iç kontrol/denetim hizmetleri kapsamaktadır.

 

Müşterilerimizin yaptığı işletmecilik faaliyetleriyle ilişkin mühim ve önemli konularda vergi risklerini belirtmek ve zamanında tepki göstermek - ’’Auditservice’’nin hizmetlerindeki önceliğidir.

 

Muhasebe hizmetleri aşağıdaki unsurları kapsar, bunlar;
Muhasebe kayıdı yapmak için muhasebe fişlerinin işlenmesi ve kayıt edilmesi,
Banka transferlerinin yapılması,
Elektronik ortamında muhasebe kayıdın yapılması/işlenmesi,
Mizan/bilanço, para hareketi ve gelir gider tablosunun ibraz edilmesi,
Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve diğer resmi evrakların ibraz edilmesi,
İç kontrol/denetim.

Bize ulaşın

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Çalışma saatleri 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hakkımızda

Hakkımızda

Audit Servis Firması Web Sitemize hoş geldiniz! Firmamız 2009 Yılında kurulmuştur ve kendine mahsus çalışma prensipleri uygulanarak müşterileriyle işbirliği yapıp faaliyetleri sürdürmektedir.

Şirket Haberleri

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.