მაია მურადაშვილი

ბუღალტერი

მაია მურადაშვილი აუდიტსერვისის ბუღალტერი, დაბადების თარიღი 07/01/1990, 2008 წ. დაამთავრა "თბილისის საფინანსო ინსტიტუტი" უცხო ენა და კომპიუტერის ფაკულტეტი. 2012 წ. წარმატებით დაამთავრა "საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტ"- ში ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. 2012 წლიდან დღემდე კი დასაქმებულია შპს "აუდიტსერვის"-ში.

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.