აუდიტსერვისის საბუღალტრო აკადემიის საბუღალტრო კურსები დამწყები ბუღალტერებისთვის

 b_165_140_16777215_00_images_sys_444.png

საბუღალტრო კურსები დამწყებთათვის არის აუდიტსერვისის საბუღალტრო აკადემიის  პროექტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ბუღალტერიის შესწავლით დაინტერესებულ საზოგადოებას შეიძინოს ის პრაქტიკული ცოდნა, რომელსაც დღესდღეობით ითხოვს თანამედროვე ბიზნესი დამწყები ბუღალტრისგან.

2009  წლიდან დღემდე ეფექტური ტრენინგების მეშვეობით მან თავისი წვლილი შეიტანა დამწყებ ბუღალტერთა მომზადებისა და განვითარების სისტემის ჩამოყალიბებაში საქართველოში.

საბუღალტრო კურსების სახელმძღვანელო შედგენილია იმგვარად, რომ  მსმენელმა ლაკონურად და მისთვის გასაგებ ენაზე შესძლოს ბუღალტერიის შესწავლა და დაეუფლოს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო დაბეგვრის სასტარტო  დონეს.

ბუღალტერიის შესწავლა მიმდინარეობს როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური ფორმატით. სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს და სასწავლო პროგრამა მოიცავს:

  1. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი
  2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
  3. საბუღალტრო პროგრამები(ორისი, 1 C, ინფო, ფინა)
  4. შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდის გამოყენება rs.ge

ამ ეტაპის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს საშუალება აქვთ გაიარონ სტაჟირების კურსი, რომლის დროსაც ისინი დამოუკიდებლად მუშაობენ პროფესიონალი ბუღალტრების თანხლებით და  ასრულებენ დამწყები ბუღალტრისთვის განკუთვნილ სამუშაოს : სალაროს და ბანკის გატარებებს, შეძენის და რეალიზაციის ოპერაციებს, ხელფასების აღრიცხვას , იმპორტის ოპერაციებს, საწვავის აღიცხვას, სესხის პროცენტის დათვლას და.ა.შ.

კურსი ორიენტირებულია მსმენელისთვის იმ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გადაცემაზე, რომლთა მეშვეობითაც  საქართველოში რეალურად მიმდინარეობს დამწყები ბუღალტრის სამუშაო დღე. 

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.