დღგ-ს რეფორმა

მეგობრებო!
როგორც იცით 2020 წელს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ცვლილებები,სრულად იცვლება დღგ-ის კარი,
ამათან დაკავშირებით საბუღალტრო აკადემია გეგმავს 3 დღიან სემინარს, რომელსაც წარუძღვება საგადასახადო ექპერტი ელენე დოლიძე
სემინარზე გარდა აღნიშნული სამომავლო ცვლილებებისა წარმოდგენილი იქნება საგადასახადო კოდექსის ის ცვლილებები, რომელიც ძალაში შევიდა მიმდინარე წელს, სიტუაციური სახელმძღვანელოები და დღეისთვის არსებული საგადასახადო დაბგვრის პრქტიკა.

კურსის საფასური შადგენს 200 ლარს, გთხოვთ წარმოადგინოთ სარეგისტრაციო ანკეტა ან დაგვირეკეთ 0322729810; 597 37 05 12

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.