ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN 2014-2020

აუდიტსერვისმა განახორციელა საგრანტო პროგრამის JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN 2014-2020 აუდიტი, რომლის ფარგლებშიც დამკვეთის მხარეს წარმოადგენდა ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერია .  აუდიტირებული მონაცემები  წარმოდგენილი იყო სისტემატიზირებული პროცესებით და აუდიტის პროცესი ითვალიწინებდა აუდიტისერვისის 100 %-იან ჩართულობას ონლაინ რეჟიმში,რის გამოც   აუდიტის პროცესი განხორციელდა   მეტად  საინტერესოდ.

 

ეს გახლავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC) საგრანტო პროექტების ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის სამეზობლო დახმარების ინსტრუმენტის (ENI) ფარგლებში  და მიზნად ისახავს რეგიონალური პროექტების დაფინანსებას ტურიზმის, კულტურის, გარემოს დაცვის, ბიზნესის ხელშეწყობის და სხვა სექტორული მიმართულებებით.ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 15 პროექტი საქართველოს მონაწილეობით.

პროგრამის მიზანია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა. პროგრამაში ჩართული არიან: საქართველო, რუმინეთი (კოორდინატორი ქვეყანა), ბულგარეთი, საბერძნეთი, თურქეთი, უკრაინა, მოლდოვა, სომხეთი.

პროექტების ძირითადი მიმღები ორგანიზაციები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები, უნივერსიტეტები და ზოგიერთ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტები.

პროექტების განხორციელებისას, ევროკავშირის მოთხოვნების მიხედვით აუცილებელია თითოეულმა პროექტმა პერიოდულად განახორციელოს საკუთარი აქტივობების აუდიტი, რისი დაფინანსებაც გათვალისწინებულია თითოეული პროექტების ბიუჯეტში.

დაეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე https://blacksea-cbc.net/ 

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.