Mal varlığı değerlendirilmesi, Uluslararaı Değerlendirme Standartlarıyla – IVS Belgelendirme Gürcü Akreditasyon Kurumu’nun Değerlendirici Eksperler Enstitüsü’den sertifikalı/lisanslı ‘’Auditservice’’ LTD Şti’nde çalışan değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Gayri Menkul/Taşınmaz Mal Değerlendirilmesi
Dünya malvarlığının en önemli kısmı Gayri Menkul/Taşınmaz Mallardır. Uluslararası değerlendirme standardının kullanılması Gayri Menkul/Taşınmaz Mallar ile ilgili dünya piyasasında anlaşmalar yapılmanın imkanları verilmektedir. Uluslararası Değerlendirme Standartları Kurulu Üye Ülkeleri’nde Gayri Menkul/Taşınmaz Malların değerlendirilmesi için özel tahsil/eğitim, uygulamalı hazırlık ve tecrübenin gerekli olduğunu bir şart olarak tespit edilmiştir.

 

Standart gereğince değerlendirmenin üç uygulaması/yöntemi kabul edilir. Bunlar:

 • Yapılan satışların karşılaştırılmanın değerlendirilmesi
 • Alınan gelirlerin aktifleştirilmenin/kapitalizasyonun değerlendirilmesi
 • Yapılan giderlerin değerlendirilmesi

Yapılan satışların karşılaştırılması yönteminde piyasada belirlenen fiyatlar uygulanır ve bu fiyatlar ile ilgili bilgiler ulaşılabilecek ise yapılan satışların karşılaştırılmanın değerlendirilmesi en sistematik uygulanan değerlendirmedir.

Alınan gelirlerin aktifleştirilmenin/kapitalizasyonun değerlendirilmesi yöntemine göre gayri menkul/taşınmaz malın bedelinin oluşumu aynı malından alınacak olan gelir sonucunda gerçekleştirir.

 

Yapılan giderlerin değerlendirilmesi yöntemi ile gayri menkul/taşınmaz malın bedeli arsa alımı ve benzeri faydaları olan yapıları inşa etmesinde yapılan harcamalarının değerlendirilmesini kapsar. Değerlendirici tarafından en mantıklı/makul olan her üç yöntemi incelenecektir. Değerlendirici tarafından son değer/bedel ile ilgili raporun düzenlenmesi, değerlendiriciden kullanılan bilgiler ve yapılan işlemlerin dikkate alınmasına bağlıdır. Ayrıca farklı yöntemleri kullanarak hesaplanmış olan bedel değerleri ile ilişkin değerlendirme yaparak son verileri/bilgileri göstermek onun görevidir.

 

Gayri menkul/taşınmaz mallar değerlendirilmesi aşağıdaki taşınmazları kapsar. Bunlar:

 • Arsalar/araziler değerlendirilmesi
 • Bina ve yapılar değerlendirilmesi
 • Ofis/ticari daireler değerlendirilmesi
 • Konut/Apartman değerlrndirilmesi
 • Ev değerlendirilmesi
 • Kulübe değerlendirilmesi
 • Kiralık ev değerlendirilmesi

Yabancılara ‘’Auditservice’’den özel teklif; Yatırım yapmak ve çalışmak için -mal varlığı değerlendirilmesi. D5 Vize almak için - mal varlığı değerlendirilmesi.

Yabancı ülkenin vatandaşı olduğunuz ve Gürcistan’da 35000 USD’lık gayri menkul/taşınmaz malın sahibi olduğunuz taktirde ‘’Auditservice’’ LTD Şti’nin sertifikalı/lisanslı değerlendiriciler tarafından yapıldığı değerlendirme soucunda siz D5 vize almak hakkına sahip olabileceksiniz.

 

Taşınır mal değerlendirilmesi

Ticaret/işletmecilik değerlendirilmesi:

Ticaret/işletmecilik değerlendirilmesi işletmenin tüm aktifin değerlendirilmesidir. Ayrıca tek tek değerlendirme konusu; geçmişteki, cari ve ilerideki gelirler olabilir. Benzeri faaliyetlerde bulunan işletmecilikler ile değerlendirilecek işletmeciliğin birbirlerine karşılaştırılması dikkate alınır. Böyle inceleme ve tahlil uyarınca; ticaret/işletmecilik, geliri/kazancı getiren aktiflerin toplamı olarak değerlendirilir ve böylelikle onun piyasa bedeli belirlenir.

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değerlendirilmesi

Maddi olmayan duran varlıklar ve entelektüel varlıklar/fikri mülkiyet değerlenirilmesi modern şirketlerde gittikçe talep edilen bir hizmet olarak değerlendirilmektedir. ‘’Auditservice’’ LTD Şti’nin değerlendiriciler tarafından aşağıda yer alan entelektüel varlıklar/fikri mülkiyet unsurları değerlendirilecektir. Bunlar; Patent, Lisans, Telif hakları, Sınai mülkiyet hakları, Eser sahibinin hakları, Bağlantılı haklar, Goodwill, Know how ve sair.

 

Şirket/kurum tarafından finans raporlamaların yapılması, alım satım veya satışın gerçekleştirilmesi ve diğer amaçları için maddi olmayan duran varlıkların gerçek değerleri kullanmak çağdaş dünya genelinde gittikçe güncellemeye başlanmaktadır. Ayrıca, değerlendirmenin önemi Bankalar, Yatırımcı kurumlar, Hissedarlar yani finans raporlamaları düzenleyen kurumlar için gittikçe merak edilen konulardır.

 

Maddi Olmayan Duran Aktif, fizik şekli hariç ekonomik özellikleri olan aktifdir. Aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılır. Bunlar:

 • Haklar
 • İşbirlikler
 • Tespit edilmeyen ayrılamayan aktifler – Goodwill
 • Entelektüel varlıklar/fikri mülkiyet

Haklar kontrat şartlarından ibaret etmektedir. Örneğin; Lisans ile ilgili kontrat, patent.
İşbirlikler iş/ticari ilişkilerinin en değerli tarafıdır ve firmanın müşterileri, dağıtıcıları/bayilikler ve sair kişilerle olan ilişkilerinden belirtilir.

 

Tespit edilmeyen ayrılamayan aktifler – Goodwill - Maddi Olmayan Duran Aktiflerin kalan değerdir ve bu Maddi Olmayan Duran Aktiflerin toplam değer ile tüm tespit edilen maadi olmayan duran aktifin belirlenen değer arasındaki fark olarak belirtilir.

 

Entelektüel varlıklar/fikri mülkiyet Maddi Olmayan Duran Aktiflerin özel kategorisidir ve onun izinsiz kullanılması bazi yasaklamalara bağlıdır. Örneğin; Know how ve telif hakkı.
Maddi Olmayan Duran Aktiflerin değerlendirilmesinde, bireysel tespit edilen maadi olmayan duran aktifin ve onların ‘’çalışan/faaliyet gösteren Şirket/Kurum’’un bir kısmı olduğu şekilde birbirlerinden ayırtması önemlidir.

 

‘’Auditservice’’ LTD Şti’nin sertifikalı/lisanslı değerlendiriciler tarafından değerlendirme yapmak süresince aşağıdaki faktörler incelenir. Bunlar:

 • Mülkiyet ile ilgili haklar, özel izinler/ruhsatlar ve şartlar
 • Kalan ekonomik hizmetlerin süresi/hukuk hizmetlerin süresi
 • Gelir kazanma imkanları
 • Değerlendirilecek maddi olmayan aktife etkilenebilecek olan ekonomik beklentiler
 • Belirli bir alanın durumu ve perspektifi/görünüşü
 • Tespit edilmeyen ayrılamayan aktifler – Goodwill
 • Benzeri maddi olmayan duran aktiflerin ilgili piyasa fiyatları

 

Bize ulaşın

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Çalışma saatleri 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hakkımızda

Hakkımızda

Audit Servis Firması Web Sitemize hoş geldiniz! Firmamız 2009 Yılında kurulmuştur ve kendine mahsus çalışma prensipleri uygulanarak müşterileriyle işbirliği yapıp faaliyetleri sürdürmektedir.

Şirket Haberleri

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.